Ενημερωτικά Δελτία - Flyers
Για παραγγελίες ή για οποιαδήποτε ερώτηση καλέστε μας στο: 213 03 78 408


Σχήμα: Απλό χαρτί Φωτογραφικό χαρτί
Μία όψη Δυο όψεις Μία όψη Δυο όψεις
Α5 18€ 28€ 21€ 31€
Α4 26€ 41€ 32€ 47€
Α4 σε Α5 (δίπτυχο) 51€ 57€

 

* Οι πιο πάνω τιμές αφορούν ποσότητα 50 τεμαχίων και είναι χωρίς Φ.Π.Α.
Οι διαστάσεις μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.